Trường Mầm non Hoa Anh Đào
Trường Mầm non Hoa Anh Đào
Trường Mầm non Hoa Anh Đào
Trường Mầm non Hoa Anh Đào

Chào mừng các bạn đến thăm trang thông tin điện tử trường MN Hoa Anh Đào - Buôn Đôn - Đăk Lăk
22:06 ICT Chủ nhật, 05/04/2020

TIN CHÍNH

Kho video

HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

Thống kê truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 1


Hôm nayHôm nay : 93

Tháng nàyTháng này : 1443

Tổng số lượtTổng số lượt : 414060

Thư viện ảnh

LIÊN KẾT

Bộ GD&ĐT
Thư viện điện tử
Văn bản pháp quy
Sở GD&ĐT Đăk Lăk
Phòng GD&ĐT Buôn Đôn
Trường Trần Hưng Đạo

HỌC LIỆU CÁC TRƯỜNG

 

 

Trang nhất » Tin Tức » Tin tức nhà trường » Tin chuyên môn

Chúc mừng năm mới

Hội thi giáo viên giỏi cấp trường

Thứ năm - 01/12/2011 03:36
Hội thi giáo viên dạy giỏi là một trong những căn cứ để đánh giá thực trạng đội ngũ, từ đó xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nhằm nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho giáo viên, đáp ứng yêu cầu đổi mới của giáo dục.
PHÒNG GD&ĐT BUÔN ĐÔN
TRƯỜNG MN HOA ANH ĐÀO
                       CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NA        
                                 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
1
Số:     /KH-HAĐ
 
 
             Ea Wer, ngày 15  tháng 11  năm 2014
   
                                                                                                    KẾ HOẠCH
                                                         TỔ CHỨC HỘI THI GIÁO VIÊN DẠY GIỎI CẤP TRƯỜNG
                                                                                           NĂM HỌC 2014-2015
 
  Căn cứ Thông tư số 49/TT-BGDĐT ngày 26/10/2011 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Điều lệ hội thi giáo viên dạy giỏi các cấp học mầm non;Thực hiện kế hoạch năm học số 03/KH-HAĐ ngày 18/9/2014 của trường MN Hoa Anh Đào năm học 2014- 2015.

Trường mầm non Hoa Anh Đào xây dựng kế hoạch Hội thi giáo viên dạy giỏi cấp trường năm học 2014 - 2015 nh­ư sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU CỦA HỘI THI.
1. Mục đích:
Tuyển chọn và công nhận giáo viên đạt danh hiệu giáo viên dạy giỏi, cô nuôi giỏi cấp mầm non. Tạo điều kiện để giáo viên thể hiện năng lực; học tập, trao đổi kinh nghiệm về giảng dạy; tổ chức lớp học; khai thác sử dụng sáng tạo, hiệu quả phương tiện, đồ dùng dạy học; thực hiện chương trình giáo dục mầm non.
Góp phần thúc đẩy các phong trào thi đua trong trường học; khuyến khích, động viên, tạo cơ hội và rèn luyện giáo viên tự học và sáng tạo. Qua hội thi, phát hiện, tuyên dương và nhân rộng những điển hình tiên tiến, góp phần phát triển sự nghiệp giáo dục mầm non trên địa bàn.
Hội thi là một trong những căn cứ để đánh giá thực trạng đội ngũ, từ đó xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nhằm nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho giáo viên, đáp ứng yêu cầu đổi mới của giáo dục. 
2. Yêu cầu:
          Giáo viên dự thi nghiêm túc thực hiện các quy định của Hội thi, tích cực ứng dụng công nghệ thông tin vào đổi mới phương pháp dạy học.
Hội thi được tổ chức theo các hoạt động chăm sóc, giáo dục được quy định trong Chương trình giáo dục mầm non, bám sát yêu cầu về kiến thức, kỹ năng thực hành chăm sóc, giáo dục trẻ mầm non và các văn bản chỉ đạo của Ngành.
Tổ chức Hội thi phải đảm bảo tính khách quan, trung thực, công bằng, có tác dụng giáo dục, khuyến khích động viên giáo viên học hỏi, trao đổi, truyền đạt, phổ biến kinh nghiệm giảng dạy, nghiên cứu giáo dục.
II. NỘI DUNG, HÌNH THỨC THI:
1. Bài thi kiểm tra năng lực: 
- Kiểm tra sự hiểu biết về mục tiêu, phương pháp, nội dung chương trình giáo dục Mầm non và các văn bản liên quan đến bậc học.
- Giáo viên xây dựng kế hoạch giáo dục của 01 chủ đề nhánh như: mục tiêu, mạng nội dung, mạng hoạt động, kết quả mong đợi, chuẩn bị học liệu, kế hoạch tuần liên quan đến tiết dạy tự chọn của giáo viên ( Ban tổ chức chọn 2 nội dung của kế hoạch giáo dục chủ đề nhánh để giáo viên dự thi thực hiện)
Xây dựng 01 hoạt động có chủ đích (đây cũng là 01 tiết thực hành do giáo viên tự chọn để dự thi cấp huyện vòng 1)
* Ghi chú: Bài kiểm tra năng lực giáo viên dự thi thực hiện bằng tay trong thời gian 60 phút
2. Thi thực hành
    Đối với giáo viên MG:
             Nội dung thi thực hành tổ chức hoạt động giáo dục trong Chương trình giáo dục mầm non mới (từ 3 tuổi đến 5 tuổi) tại thời điểm thi.
             Giáo viên thực hành 02 hoạt động tổ chức tại lớp học. Trong đó một hoạt động giáo dục do giáo viên tự chọn (về đề tài, độ tuổi) được tổ chức cho trẻ tại đơn vị và một hoạt động giáo dục do Ban tổ chức Hội thi xác định bằng hình thức bốc thăm.
             Giáo viên được thông báo và có thời gian chuẩn bị cho hoạt động giáo dục trong thời gian ít nhất là một tuần trước thời điểm thi giảng.
Đối với giáo viên nhà trẻ:
             Nội dung thi thực hành tổ chức hoạt động giáo dục trong Chương trình giáo dục mầm non mới (từ 3 tháng đến 36 tháng tuổi) tại thời điểm thi.
Giáo viên thực hành 02 hai hoạt động chơi - tập tổ chức tại lớp học. Trong đó một hoạt động do giáo viên tự chọn (về đề tài) và một hoạt động do Ban tổ chức Hội thi xác định bằng hình thức bốc thăm.
          3. Vòng thi
+ Vòng 1: Thi bài kiểm tra năng lực.
+ Vòng 2: Thi thực hành tiết dạy quy định (tiết bốc thăm)
III. ĐỐI TƯỢNG, ĐIỀU KIỆN DỰ THI.
1. Đối tượng: Giáo viên MG và cô dạy nhà trẻ đang công tác tại trường.
2. Điều kiện: Giáo viên tham gia Hội thi cấp trường phải hội đủ những điều kiện dưới đây:
Đạt chuẩn trình độ đào tạo trở lên; có thời gian trực tiếp chăm sóc và giáo dục trẻ liên tục từ 2 năm trở lên; có phẩm chất đạo đức tốt; có năng lực chuyên môn và năng lực tổ chức, quản lý lớp học được cha mẹ trẻ và đồng nghiệp đánh giá cao, được lãnh đạo nhà trường xác nhận;
Xếp loại khá trở lên theo Chuẩn nghề nghiệp giáo viên mầm non trong năm học 2013-2014;
3. Hồ sơ đăng ký dự thi:
          - Giáo viên tham gia Hội thi phải có ít nhất một sáng kiến kinh nghiệm, hoặc sản phẩm nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng do giáo viên tự sáng tạo đã áp dụng có hiệu quả, góp phần nâng cao chất lượng chăm sóc, giáo dục trẻ. Sáng kiến kinh nghiệm hoặc sản phẩm nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng viết thành báo cáo do giáo viên tự sáng tạo có hướng dẫn sử dụng, được nhà trường nhận xét, đánh giá và xếp loại khá trở lên trong thời gian 02 năm học gần nhất năm tổ chức Hội thi;
    - Giáo viên tham gia dự thi phải đạt trình độ chuẩn đào tạo trở lên của cấp học mầm non theo qui định; có thời gian trực tiếp chăm sóc, giáo dục trẻ liên tục từ 2 năm trở lên; có phẩm chất đạo đức tốt; có năng lực chuyên môn và năng lực tổ chức, quản lý lớp học, được cha mẹ trẻ và đồng nghiệp đánh giá cao, được lãnh đạo nhà trường xác nhận. Được đánh giá xếp loại khá trở lên theo chuẩn nghề nghiệp giáo viên mầm non.
IV/ THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM , KINH PHÍ  TỔ CHỨC HỘI THI
          1/Thời gian
Cấp trường:
          - Ngày 21/11/2014: Họp ban chỉ đạo, ban giám khảo,  phân công nhiệm vụ cho các đồng chí trong ban giám khảo hội thi .
          - Ngày 21/11/2013: Bốc thăm xếp lịch dạy thi lý thuyết.
          - Từ ngày 03 /12/2014 - đến 05/12/2014 : Tổ chức thi dạy.
          - Ngày 08/12/2014 : Tổng kết
          2/  Địa điểm
          Thi thực hành tại lớp Lá và Chồi phân hiệu chính.
          3/ Kinh phí
          Kinh phí tổ chức được trích từ nguồn kinh phí chi thường xuyên của nhà trường
V. ĐÁNH GIÁ CÁC NỘI DUNG THI, ĐIỀU KIỆN CÔNG NHẬN GIÁO VIÊN DẠY GIỎI, ĐIỂM CÁ NHÂN
1. Đánh giá các nội dung thi
Bài thi kiểm tra năng lực được đánh giá theo thang điểm 10, theo hướng dẫn chấm thi của Ban ra đề. Bài thi do 2 giám khảo chấm độc lập, nếu không điểm thi năng lực không đạt sẽ không tham gia thi thực hành.
Bài thực hành được đánh giá và cho điểm theo mẫu phiếu đánh giá tổ chức hoạt động học theo quy định hiện hành của cấp học mầm non. Mỗi bài thi giảng có từ 2 giám khảo trở lên chấm điểm độc lập (điểm mỗi tiết dạy là điểm trung bình cộng của BGK).
2. Điều kiện công nhận giáo viên dạy giỏi cấp trường.
Giáo viên đạt danh hiệu giáo viên dạy giỏi cấp huyện phải đạt các yêu cầu sau:
Bài thi kiểm tra năng lực đạt từ 8 điểm trở lên.
Giáo viên các bài thi thực hành đạt loại khá trở lên.
VI. CƠ CẤU GIẢI THƯỞNG
Giải Nhất:                01 giải
Giải Nhì:                  01 giải
Giải Ba:                   0 2 giải
Giải Khuyến khích: 03 giải
VII. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:
1. BGH nhà trường:
          Chỉ đạo các lớp tổ chức Hội thi chuẩn bị tốt về cơ sở vật chất; khâu trang trí cho hội thi; phối hợp và tạo điều kiện thuận tiện cho giáo viên các lớp về tham dự hội thi giáo viên dạy giỏi cấp trường.
          Chuẩn bị hồ sơ, ấn phẩm phục vụ Hội thi.
           Bộ phận CSVC của trường lo âm thanh,… phục vụ Lễ khai mạc và Lễ tổng kết Hội thi.
          2. Giáo viên dự thi:
          Thực hiện nghiêm túc hội thi cấp trường.
          Phối hợp với Công đoàn và Hội cha mẹ học sinh tạo điều kiện thuận lợi cho giáo viên tham gia Hội thi giáo viên dạy giỏi cấp trường năm học 2014 – 2015.
          3. Các lớp có giáo viên dạy:
          Có trách nhiệm chuẩn bị tốt các điều kiện về cơ sở vật chất, về học sinh để phục vụ cho Hội thi.
          Trên đây là kế hoạch tổ chức hội thi giáo viên dạy giỏi cấp trường năm học 2014-2015. Nhận được kế hoạch này yêu cầu các khối triển khai kịp thời đến toàn thể giáo viên để hội thi thành công tốt đẹp.
 
Nơi nhận:                                                                                                                                                                                                                                                      TM/NHÀ TRƯỜNG
- Phòng GDĐT (để báo cáo);                                                                                                                                                                                                          P. HIỆU TRƯỞNG     
- Tổ khối, GV (th/hiện);                                                                                 
- Lưu VT,                                                               
                                                                                                                                                                                                                                                                              Nguyễn Thị Chiến
 
 
 
 

Tác giả bài viết: Nguyễn Thị Chiến

Nguồn tin: Hội thi giáo viên dạy giỏi cấp trường

Chia sẻ

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

 

HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG

1 1 1 1 1 1
1
1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1
1 1

Time: 01.01.1970 07:00 | View:


Time: 01.01.1970 07:00 | View:


Time: 01.01.1970 07:00 | View:


Time: 01.01.1970 07:00 | View:


Time: 01.01.1970 07:00 | View:


Time: 01.01.1970 07:00 | View:


Time: 01.01.1970 07:00 | View:


Time: 01.01.1970 07:00 | View:


Time: 01.01.1970 07:00 | View:


Time: 01.01.1970 07:00 | View:


Time: 01.01.1970 07:00 | View:


Time: 01.01.1970 07:00 | View:


Time: 01.01.1970 07:00 | View:


kế hoạch hội thi giáo viên MN hát dân ca

Time: 01.12.2011 03:45 | View: 5162

hội thiHội thi giáo viên MN hát dân ca

Time: 01.01.1970 07:00 | View:


Nhạc Thiếu nhi

TIN MỚI NHẤT

ĐĂNG NHẬP THÀNH VIÊN

ĐƯA BÀI VIẾT, TÀI NGUYÊN LÊN

Đưa bài viết lên
Đưa tài nguyên lên

TIỆN ÍCH

Kể chuyện Nhạc thiếu nhi
Khéo tay Tiết dạy tham khảo
Liên hệ
Chăm sóc trẻ
Góc của bé
Thư viện ảnh
Siêu thị mầm non
Nhạc thiếu nhi
Trò chơi

THĂM DÒ

Bạn được gì khi đăng nhập?

Được giao lưu chia sẻ.

Được đăng bài viết, tài nguyên

Được tham gia góp ý.

Được biết thông tin về trường

Tất cả các ý kiến trên